Suntem autorizati de catre ANCPI. Executam cu aparatura performanta, precis si rapid , orice lucrare.  Cu o experienta de peste 15 ani in domeniu oferim   servicii in  cadastru complete si competente

Acte necesare pentru cadastru / intabulare

Pentru realizarea documentatiei aveti nevoie de urmatoarele acte:

  •     Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces verbal de Predare-Primire in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) - in doua copii din care una legalizata.;
  •     Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare;
  •     Plan parcelar vizat de primarei pentru conformitate
  •     Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - in doua copii;
  •     Cerere tip completata si semnata de proprietar pusa la dispozitie de expertul autorizat;
  •     Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile pusa la dispozitie de expertul autorizat;
  •     Cerere de inregistrare in Cartea Funciara - pusa la dispozitie de expertul autorizat;

Preturile sunt calculate pentru fiecare proiect de cadastru in parte, in functie de specificul lucrarii (suprafata apartmentului sau a casei, nr camere, etc). Pentru o evaluare a lucrarii Dvs va rugam sa ne contactati...

Dispunem de echipamentele topografice moderne si performante iar calitatea lucrarilor este garantata de experienta expertilor nostri in cadastru.

Lucrarile de intabulare sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

 
shape
CU NOI REZOLVATI PROBLEMELE
C A D A S T R U