shape
shape
SC CADCART TRADING SRL - cu noi rezolvati problemele
CU NOI REZOLVATI PROBLEMELE
  • Ordinul Directorului General al ANCPI privind procedura administrativa de inscriere in cartea funciara, la cererea persoanelor interesate, a imobilului pentru care suprafata masurata este mai mare cu pina la 5% in extravilan sau cu pina la 10% in intravilan
  • Legea 7 republicata
  • Decizia Directiei de Cadastru si Geodezie nr. 4/2012 - Privind intocmirea documentatiilor cadastrale in cazul unitatilor individuale dintr-un condominiu
  • Ordinul nr. 31/2013 al DG al ANCPI pentru aprobarea Actului aditional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre ANCPI si UNNPR privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 309/2010