TOPOGRAFIA este o ramura a geodeziei care se ocupa cu tehnica masuratorilor, determinarea pozitiei elementelor scoartei terestre pe suprafete mici (considerate plane), precum si cu tehnica reprezentarii grafice sau numerice a suprafetelor masurate, in scopul intocmirii de harti si planuri, a modului in care sunt dispuse in spatiu elementele unui ansamblu, cu descrierea amanuntita a unui loc sub raportul asezarii, configuratiei etc..


Asiguram urmatoarele servicii

LUCRARI TOPOGRAFICE

 •     Planuri de situatie si amplasament;
 •     Planuri de situatie in vederea obtinerii: PAC, PUD, PUZ, PUG, sau a Certificatului de Urbanism;
 •     Intocmirea planuri analogice (hartie) si digital (formate:dwg, dxf, etc.);
 •     Intocmirea modelului analogic si digital 3D, incluzand curbe de nivel;
 •     Profile longitudinale si transversale;
 •     Planuri de amplasament pentru lucrari de constructii sau inginerie civila;
 •     Plan de situatie la platforme industriale;
 •     Ridicari topografice privind studiile arheologice;
 •     Ridicari topografice necesare proiectelor de infrastructura (drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie, etc.);
 •     Trasarea axelor constructiilor si punctelor caracteristice ale constructiilor;
 •     Transmiterea cotelor in groapa de fundare;
 •     Transmiterea cotelor la nivelele superioare ale constructiilor;
 •     Supravegherea comportarii cladirilor in timpul constructiei si dupa finalizarea acesteia;
 •     Intocmirea profilelor longitudinale si transversale ale cailor de comunicatie;
 •     Trasare limite proprietate, in conformitate cu coordonatele avizate;
 •     Asistenta topografica de santier;
 •     Monitorizarea si actualizarea bazei de date a starii volumelor din stocuri;
 •     Masuratori si determinari pentru calcularea volumelor de sapaturi, umpluturi;
 •     Nivelment geometric de inalta precizie;
 •     Consultanta de specialitate.

LUCRARI DE TRASARE

 •     Trasarea proprietatii - transpunerea pe teren a limitelor de proprietate (marcare cu tarusi de lemn);
 •     Transpunerea pe teren a punctelor caracteristice cladirilor;
 •     Trasarea  axelor constructiilor;
 •     Marcarea prin borne retelei topografice de sprijin a santierului;
 •     Trasarea  axelor si punctelor de elevatie .

Se elibereaza proces verbal de trasare, semnat si stampilat de persoana autorizata ANCPI


Preturile sunt calculate pentru fiecare proiect in parte, in functie de specificul ridicarii topografice (geografia terenului, suprafata, numar de puncte necesare). Pentru o evaluare a lucrarii Dvs va rugam sa ne contactati...

Dispunem de echipamentele topografice moderne si performante iar calitatea lucrarilor este garantata de experienta expertilor nostri.

Lucrarile topografice  sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
shape
T O P O G R A F I E
CU NOI REZOLVATI PROBLEMELE